กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เร่งเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญ ลักษณ์ Thai Select ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 (Thaifex – Anuga Asia 2020 ) มุ่งขยายการรับรองตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ตอกย้ำ ไทยศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าและอาหารระดับเอเชีย

ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูป เพื่อยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดนิทรรศการแสดงข้อมูล และผลงานผลิตภัณฑ์ Thai SELECT กว่า 500 ผลิตภัณฑ์ในโซน Thai SELECT Pavilion พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์ และต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thai SELE CT ประจำปี 2563 ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีรสชาติความเป็นไทย และได้รับมาตรฐานการส่งออกระดับสากล ซึ่งผู้ได้รับตราสัญลักษณ์จะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯโดยในปี 2563 มีผู้ประกอบการได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประ เภทผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

คุณสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้า จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิ เคท จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผัดไทย ข้าวเหนียวทุเรียน บัวลอยเผือก บริษัท เทสเมคเคอร์ จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ น้ำแกงเขียวหวานเข้มข้น น้ำแกงเผ็ดเข้มข้น น้ำแกงมัสมั่นเข้มข้น น้ำแกงพะแนงเข้มข้น บริษัท โททัล ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ชุดทำต้มยำกุ้ง ชุดทำแกงเผ็ด ชุดทำลาบ ชุดทำแกงมัสมั่น ชุดทำแกงกะหรี่ น้ำพริกเผาต้มยำ บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ซอสพริก และ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ชุดข้าวแกงเขียวหวาน ขนมทานเล่นได้แก่ ทองม้วน ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราฯ แล้วจำนวน 611 รายการ จาก 54 บริษัท

คุณพราว วัชราภัย ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

เพื่อตอบโจทย์กับมาตรการการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ปีนี้ จะเป็นปีแรก ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง THAIFEXpor ter: Virtual Trade Show ผ่านเว็บไซต์ https://www.thaifexportervirtualtradeshow.com ควบคู่ไปพร้อมกับการจัดงานแสดงสินค้าอาหารในครั้งนี้ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจ แต่ไม่สามารถมาร่วมงานในครั้งนี้ สามารถนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์แบบ real time กับผู้ประกอบการได้เช่นกัน

พวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรท
ผู้จัดการทั้วไปฝ่ายขาย
บริษัทโปรแพลนอุตสาหกรรมจำกัด

ทั้งนี้ ภายในโซน Thai SELECT Pavilion ยังได้จัดแสดงนิทรรศการ Thai SELECT นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT กว่า 500 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราฯ โดยเชฟที่มีชื่อเสียง อาทิ เชฟฟาง (ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช) เชฟฮูโต๋ (เชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์) เชฟเตย (พัดชา กัลยาณมิตร) เชฟแพร (ณัชชา ตันอนุชิตติกุล) และเชฟโอมมี่ (อัฐถพล ทองศรีมา) ซึ่งจะรังสรรค์เมนูพิเศษจากผลิต ภัณฑ์ Thai SELECT เพื่องานนี้โดยเฉพาะ อาทิ เมนูกุ้งย่างซอสข้าวซอยมะเขือเทศ เมนูดอกจอกกุ้งซอสผัดไทย เมนูไก่ย่างราดซอสแกงสิงหลเสริฟคู่ทองม้วนใบเตย เมนูไทรเฟิ ลสตรอเบอรี่ครีมกุหลาบ และเมนูแกงกระหรี่เนื้อ

คุณดิสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนมแม่เอย จำกัด