กสอ.ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสา หกรรมไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าหัตถกรรมไทย รู้จักในตลาดโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานงาน “lifestyle Lacquerware 2019” ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าหัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก พร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน  

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องเขิน หรือ งานหัตถกรรมเครื่องเขินของภาคเหนือเป็นงานหัตถกรรมที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมายาวนาน แต่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากงานหัตถกรรมเครื่องเขินมีกรรมวิธีที่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลานาน จึงมีการผลิตเพื่อใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาเครื่องเขินล้านนา ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือหัตถกรรมให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหลากหลาย จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และรัก ษาภูมิปัญญาเครื่องเขินล้านนา พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่องเขินให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันและเกิดการคิดค้นการใช้งานรูปแบบใหม่ ที่ผลิตภัณฑ์เดิมไม่เคยทำมาก่อน (New Usage) หรือ สร้างคุณค่าใหม่ (New Value) ในสายตาของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ (Potential Market) โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหัตถกรรมเครื่องเขินมาถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ พร้อมการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ 

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ โดยมีผู้ได้รับราง วัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานกลิ่นอายรัก ของนายมานพ วงค์น้อย โดยได้รับโล่ราง วัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานรักไหล ของนายสุกัลย์ ใจคำปัน ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 3 0,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานรักแรก ของนางสาววิจิตรา กิติศักดิ์ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้ แก่ ผลงาน Gold Together ของนางสาวประทิน ศรีบุญเรือง ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และ ผลงานแรกรักพบ ของนางศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

“ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องเขินไทยมีมูลค่าการค้ากว่า 1.94 ล้านล้านบาท ซึ่งการจัดงาน “lifestyle Lacquerware 2019” ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างกระแสการรับรู้งานหัตถกรรมเครื่องเขินให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นไลฟ์สไตล์ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสืบ สานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้มีสืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน นอกจากนี้ กสอ. ยังเตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในเร็ว ๆ นี้ด้วย ” นายภาสกร กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับงาน“lifestyle Lacquerware 2019” ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562 ณ โซนไอคอนคราฟ ชั้น 4 ศูนย์การ ค้า ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรร มภาคที่ 1 โทร 053 245 361 และ บจก. เทลเดม จำกัด โทร 053 213 885

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *