สุขสยามเปิดงาน“ข้าวแดนสยาม”ยิ่งใหญ่ นำผลิตผลจากผืนนาภูมิปัญญาเกษตรกรไทยสู่ชุมชนวิถีเมืองยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่วิถีเกษตรกรแนวใหม่ 4.0ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคมศกนี้ ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

สัมผัสแปลงนาหยอด 4 ภาค จากพื้นถิ่นสู่วิถีเมือง

รังสรรค์ “บาร์ข้าวสวยสีสด” แห่งแรกในเมืองไทย ให้ลิ้มรสชาติหนึ่งเดียวจากข้าวพื้นเมือง 20 ชาติพันธุ์ทั่วทิศ

เปิดเมืองสุขสยามให้เป็น “ตลาดกลางนา” ที่อุดมด้วยสินค้านวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทย ส่งเสริมรายได้เกษตรกรสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รื่นรมย์กับศิลปะการแสดงแบบไทย ความสุขหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว อาทิ ประชันกินข้าวสวยชิงรางวัล เวิร์กชอปศิลปะจากเมล็ดข้าว รื่นเริงบันเทิงศิลปะการแสดงแบบไทยตลอดทั้งวัน

“สุขสยาม” เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมการข้าว กระทร วงเกษตร และสหกรณ์ กรมการค้าภายใน ร่วมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จัดงาน “ข้าวแดนสยาม” เปิดพื้นที่ต้อนรับข้าวไทยฤดู กาลใหม่ผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย จากทั่วทุกภูมิภาคพร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษจากผู้ปลูกถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง   สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชา วนาไทย ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม ศกนี้ ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยามโดยมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ได้รับเกียรติจาก นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ ลักขณา-ชยะพงส์ นะวิโรจน์ // สุรพล เศวตเศรมณี // ดร.วัลลภ มานะธัญญา // วิวรรณ กรรณสูต ฯลฯ การนี้ประธานพิธีเปิดงานด้วยการโปรยข้าวมงคลลงบนผืนนาจำลอง 4 ภาค เพื่อเป็นการเรียกขวัญข้าวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อขอขมาและขอบคุณแม่โพสพ-เทพีแห่งข้าวและ เปิดตัว “น้องไฮโซ กระบือยุค 2020”ตัวแทนเกษตรยุคใหม่ของเมืองสุขสยาม ท่ามกลางบรรยากาศการละเล่นแบบไทยที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ จากคณะนักแสดงศิลปะไทย “แสง สี ศิลป์” ในชุดการแสดง เต้นกำรำเคียว  การแสดงร่วมสมัยระหว่างระบำชาวนา ที่ใช้ในพิธีรับขวัญข้าว ผสมกับการสร้างเสียงเข้าจังหวะของการฝัดข้าว ฟาดข้าว การใช้เคียวกระทบประกอบจังหวะการแสดง ได้รับความสมใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก

คุณลักขณา นะวิโรจน์ ผู้บริหารเมืองสุขสยาม
ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการ บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้งส์ จำกัด

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม  กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า การจัดงาน “ข้าวแดนสยาม” มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อนำ “ข้าว” ซึ่งเป็นผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยหลากหลายสายพันธุ์ มาจัดจำหน่ายแก่ชุมชุนเมืองโดยตรงแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในราคาพิเศษ และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์การต่อยอดอาชีพเกษตรกรสู่การเรียนรู้การสร้างรา ยได้ผ่านการค้า อันจะส่งผลให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป การจัดงานในปีนี้จั ดขึ้นภายใต้แนวคิด Rice Journey for Future หรือ การเดินทางของข้าว ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของเกษตรกร และแสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำชาวไทย ต่อยอดสู่อนาคตการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร ภายในงานบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปล ายน้ำ ผ่านรูปแบบการนำเสนอ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ “ปลูก แปร เปลี่ยน” นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังจะได้รับองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดของกลุ่มเกษตรและชุมชนสหกรณ์ รวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ “บาร์ข้าวสวยสีสด” บาร์ข้าวสวยแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไท ยที่เสิร์ฟข้าวสวยจาก 20 พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ดีที่สุดให้ชิมฟรี โดยจะหุงสุกใหม่ทุกวัน จากหม้ อหุงข้าวไฟฟ้าจากโตชิบาเพียงผู้มาชมงานโพสต์รูปภายในงานแบบสร้างสรรค์ พร้อมใส่แฮช แทค #ข้าวแดนสยาม #SOOKSIAM ลงบน Facebook หรือ Instagram และตั้งค่าเป็นสา ธารณะ ก็สามารถร่วมกิจกรรมเลือกชิมข้าวพันธุ์พิเศษ 7 ชนิด อาทิ

ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ได้แก่ ข้าวหอมไชยา เป็นข้าวพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ที่อยู่คู่ชาวอำเภอไช ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มานานนับร้อยปี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เวลาออกรวงกลิ่นจะหอมไปทั่วทุ่ง เวลาหุงจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วบ้าน ข้าวพื้นเมืองภาคอีสาน ได้แก่ ข้าวปะกาอำปึล (ดอกมะขาม) เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองจ.สุรินทร์ ที่ให้ กาบ้าสูง มีโปรตีน วิตามินบี ธาตุเหล็ก มีธาตุอาหารช่วยบำรุงผิวหนัง ระบบประสาท และเสริมสร้างเม็ดเลือด ข้าวพื้นเมืองภาคเหนือ ได้แก่ ข้าวพญาลืมแกง เป็นข้าวเหนียวพันธุ์ไร่พื้นเมืองจ.เพชรบูรณ์ มีโปรตีนสูง มีสารที่จำ เป็นสำหรับสตรีมีครรภ์ มีส่วนช่วยสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอ  ข้าวพื้นเมืองภาคกลาง ได้ แก่ ข้าวขาวเงิน เป็นข้าวขาวคัดคุณภาพพิเศษราคาเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ คุณภาพการขัดสีดี สะอาด เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทานข้าวขาว ราคาย่อมเยา

พิเศษสุดภายในงาน พบกับนวัตกรรมเครื่องสีข้าวครัวเรือน “พร้อมสี” โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีดี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ในการพัฒนาเครื่องสีข้าวให้มีขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสีข้าวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ในปริมาณที่พอเพียงแก่ความต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้คุณประโยชน์ของข้าวสูงสุดโดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที โดยนวัตกรรมนี้ นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยสร้างช่องทางการตลาดใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพันธุ์พื้นถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นข้าวปลอดสารพิษ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวสายพันธุ์ทั่วไปที่จำหน่ายในท้องตลาด นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง โดยปัจจุบันมียอดสั่งซื้อเครื่องสีข้าวครัวเรือน “พร้อมสี” กว่า 150 เครื่องแล้ว ในงานสามารถรับชมการสีข้าวได้ที่บาร์ข้าวไทย และโรงสีข้าวที่เมืองสุขสยาม

นอกจากนี้ยังจัดแสดงแปลงนาสาธิตจาก “โครงการหงษ์ทองนาหยอด” โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวนาไทย พบกับแปลงนาหยอดจำลองแบบแห้ง ก้าวสู่การปลูกข้าววิถีใหม่ทดแทนการทำนาหว่านแบบดั้งเดิม วิธีนี้ส่งผลให้ได้กอข้าวขนาดใหญ่  เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้สูงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว พันธุ์ที่นำมาสาธิตนี้เป็นข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู ที่มาจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกรวมกว่า 80,000 ไร่และผู้ร่วมงานยังได้เพลิดเพลินกับ “ตลาดกลางนา” จากเกษตรชุมชนนำสินค้านวัตกรรมต่อยอดจากข้าวไทย ที่แปรรูปข้าวไทยในหลากหลายมิติ มาจำหน่ายมากมาย อาทิ ข้าวเป็นยา ข้าวเป็นเวชสำอาง ข้าวเพื่อการตกแต่ง  พิเศษสุดกับการซื้อข้าวเปลือกพันธุ์ต่างๆ พร้อมบริการสีเป็นข้าวสารสดใหม่ให้ได้รับชมภายในงานฯลฯ

ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อข้าวไทยผลผลิตจากชาวนาไทยผู้ปลูกข้าวโดยตรงแบบไม่ผ่านพ่อ ค้าคนกลาง ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงเชิงวัฒนธรรมข้าว กิจกรรมเสวนาฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมการข้าว  กิจกรรมเวิร์กชอปแปลงโฉมข้าวไทย อาทิ ภาพศิลปะจากเมล็ดข้าว จี้เมล็ดข้าวสร้อยประดับ เข็มกลัดดอกไม้จากข้าวเปลือก ต่างหูประดิษฐ์จากเมล็ดข้าว ที่ทับกระดาษประดับด้วยเมล็ดข้าว และกิ๊บติดผมประดับด้วยเมล็ดข้าว เป็นต้น ร่วมแข่งขันประลองแบบข้าวๆ แข่งกินข้าวไวที่สุด  และชมศิลปะการแสดงแบบไทยได้ภาย ในงาน “ข้าวแดนสยาม” ผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย  ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคมนี้ ณ เมืองสุขสยาม บริเวณชั้น G ไอคอนสยาม