ฟู้ด แอนด์ โฮเทล ไทยแลนด์ 2019

ฟู้ด แอนด์ โฮเทล ไทยแลนด์ 2562

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว – โรงแรม – ร้านอาหาร – บริการเร่งหาไม้เด็ดจับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นปลายปี ส่งผลงานฟู้ ดแอนดืโฮเทล ไทยแลนด์ 2019 วันแรกคึกคัก คาดปีนี้ผู้เข้าร่วมชมงานทะลุ 30,000 คน เงินสะพัดกว่า 5,500 ล้านบาท 

คุณสากล อิงคนนท์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สโนว์บอย จำกัด
บู๊ธ ไอศครีม
Snowboy

นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต กล่าวถึงภาพรวมของอุตสาห กรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยช่วงครึ่งปีหลังว่า น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากภาพรวมของการท่องเที่ยวที่ยังสามารถขยายตัวได้ โดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือ น ก.ค. 2562 ขยายตัว 4.7 % ต่อปี คิดเป็น 3.33 ล้านคน สอดคล้องกับข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ระบุว่า ช่วง 7 เดือนแรกขอ งปี 2562 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภา ยในประเทศ ประมาณ 90. 5 ล้านคน เติบโต 2.6 % มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ ยวในประเทศมูลค่าประมาณ 6.3 แสนล้านบาท เติบโต 4.9 % นอกจากนั้นยังได้รับผลดีจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาลอีกด้วย

คุณนภัสนลิน วีรณรงค์ชยกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เอส. เปเปอร์ทิ้ว จำกัด
Paper Tube
ผู้ผลิต และ จำหน่ายแกนกระดาษสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
ม้วนฟิล์ม ม้วนผ้า ม้วนกระดาษ ม้วนหนัง และ อื่นๆ
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้งานฟู้ดแอนดืโฮเทล ไทยแลนด์ 20 19 มีผู้ประกอบการและผู้สน ใจในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และ บริการ เข้าร่วมชมงานตั้งแต่วันแร กอย่างคึกคัก ซึ่งจากการสำรวจความสนใจของผู้เข้าร่วมชมงานพบว่าส่วนใหญ่ต้องการหาผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ บริการ และ แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเสริมและเพิ่มความหลากหลายให้แก่ธุรกิจและการบริการสำหรั บลูกค้า หรือนำสิ่งที่จัดแสดงภายในงานไปสร้างเป็นจุดขายใหม่เพื่อดึง ดูดลูกค้าในช่วงไฮซีซั่นปลายปี ทำให้คาดว่าตลอด 4 วัน ของการจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จะมียอดรวมผู้เข้าชมงานทะลุ 30,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (2561) ประมาณ 17 % โดยในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 9 % และมีกลุ่มผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างประเทศเข้าร่วมมากถึง 12 ประเทศ ได้แก่ จีน ศรีลัง กา ไต้หวัน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ คาดว่าจะมีมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจภายในงานสูงถึง 5,500 ล้านบาท 

โดยความน่าสนใจของการจัดงานฯ ปีนี้มีอยู่หลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็น 2 พาวิลเลี่ยนใหม่จากสหภาพยุโรป (EU Business Avenues In South East Asia ) และ กรมการค้าภายใน ประกอ บด้วยสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ( Thai Organic Trade Association – TOTA ) สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศ ไทย มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ( มกอท ) ซึ่งจะมีการจัดแสดงผลิ ตภัณฑ์และการสัมมนาให้ความรู้ด้านอาหารออร์แกนิกและผลิต ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสื่งแวดล้อมซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกรวมถึงโอกาสของสินค้าออร์แกนิกไทยในตลาดโลก 

สำหรับโซนการจัดแสดงงานในปีนี้แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ Coffee & Tea Culture , Food & Drink , Food Service Equipment , Hospitality & Retail Technology Thailand , Hospitality Sty le , Wine & Spirits Thailand พร้อม 2 โซนพิเศษที่จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก คือ Fine Food Thailand และ Restaurant & Bar Thailand ที่นำเสนอถึงผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เทค โนโลยี และแนวโน้มสำหรับอุตสาหกรรมร้านอาหารและบาร์ รวมถึงเวทีกิจกรรมกลาง (Live Theatre) ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาก มาย อาทิ การสร้างสรรค์เมนูพิเศษจากชา การสร้างเครื่องดื่มค็อก เทล มาตราฐานเกษตรอินทรีย์ แนวโน้มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ไทยสู่ศูนย์กลางอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกของอาเซี่ยน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *