เมืองสุขสยาม ผนึกกำลัง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดงาน “หมอยา ท่าสุขสยาม” มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกันรวมพลังสู้ภัยโควิดพร้ อมกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมสุดยอดหมอยาพื้นบ้านและวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม ศกนี้  ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G

“เมืองสุขสยาม” ณ ไอคอนสยาม ชั้น G เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย ผนึกกำลัง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดงาน “หมอยา ท่าสุขสยาม” มหั ศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกัน ปีที่ 2 ร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ระดับสากลระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคมศกนี้  ณ ลานเมือง 1-2 เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ภายในงานพบกับการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์แบรนด์ “การบูร” แห่งแรกในไทย ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยรูปแบบต่าง อาทิ แคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดเข้มข้น ยาสามัญประจำบ้านที่ แก้หวัด แก้ไข้ แก้เจ็บคอในตัวยาเดียวกัน, สเปรย์ฆ่าเชื้อไบโอแอคทีฟ ซิลเวอร์นาโนสารสกัดจากกระชายขาว, เซรั่มมันแกว  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรวมพลังแห่งศรัทธา ความเชื่อ ภูมิปัญ ญาชาวบ้าน จากจังหวัดเลย ครบองค์ความรู้ อาทิ โหราศาสตร์กับสุขภาพ และสุขใจกับพิธีสวดบายศรีสู่ขวัญ ขจัดโรค เสริมมงคลพ้นภัยโควิด-19 โดยนายสัมฤทธิ์ สุภามา  หมอพิธีกรรมจังหวัดเลย และหมอไทยดีเด่นจังหวัดเลยปี 2561 และ 2563  ในพิธีเปิดงาน 9 กรกฎาคม นี้เวลา 13.30 น. พิเศษสุด ภายในงานแจก ต้นกล้าสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ฟรี จำนวน 70 ต้น ทุกวัน

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ
อธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่าการแพทย์แผนไทย และยาจากพืชสมุนไพร คือมรดกทางวัฒนธรรมจากธรรมชาติ อันมีค่ายิ่งของเราชาวไทยที่สืบทอดกันมานานหลายศตวรรษ  ซึ่งปัจจุบันมูลค่าการบริโภคสมุนไพรไทยมีมากกว่าห้าหมื่นล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารเสริม กลุ่มสปาและกลุ่มยาแผนโบราณ ดังนั้น การจัดงาน “หมอยา ท่าสุขสยาม” โดยร่วมกับ เมืองสุขสยาม ณ ไอค อนสยาม ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเชิดชูมรดกแห่งภูมิปัญญา และยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

“ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ เทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่นิยมใช้สมุนไพรเป็น ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน และเสริมภูมิต้านทาน รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสมุนไพร ผ่านแผนแม่บทว่าด้ว ย การพัฒนาสมุนไพรฉบับที่1 ปี 2560-2565 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสาม ารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระ บบ อันจะนำมาสู่ความมั่งคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป จึงนับเป็นโอกาสดีของการจัดงาน “หมอยา ท่าสุขสยาม” ที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย โดยไฮไลท์ของงานนี้จะมีการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์แห่งแรก ภา ยใต้แบรนด์ “การบูร” จำหน่ายสุดยอดสมุนไพรพร้อมเปิดตัวแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดเข้มข้น ยาสามัญประจำบ้านที่แก้หวัด แก้ไข้ แก้เจ็บคอในตัวยาเดียวกัน และผลิตภัณฑ์ไบโอแอคทีฟซิลเวอร์นาโน สเปรย์ฆ่าเชื้อสกัดจากกระจายขาว เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าและนำสินค้าที่ได้มาต รฐานจำหน่ายสู่ตลาดอีกด้วย”

คุณลักขณา นะวิโรจน์
ผู้บริหารเมืองสุขสยาม

คุณลักขณา นะวิโรจน์  ประธานโครงการสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม กล่าวถึงการจัดงา นครั้งนี้ว่า ในฐานะที่ เมืองสุขสยาม เป็นพื้นที่นำเสนอมหัศจรรย์วิถีไทยที่รวบรวมสิ่งดีงามจากทั่วประเทศสู่สายตาชาวโลก เมืองสุขสยาม จึงร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท ย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน ”หมอยา ท่าสุขสยาม” เพื่อสืบสานและต่อยอดมรดกแห่งภูมิปัญญาสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จัก และยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เข้าถึงตลาดทั้งในระดับประเทศและสากล โดยในงานจะรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณ ภาพจากทั่วประเทศที่ได้มาตรฐาน พัฒนารูปแบบได้สวยงาม และน่าสนใจมากมาย

“ปัจจุบัน พืชสมุนไพรถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ เครื่องสำอาง อาหารเครื่องดื่ม อาหารเสริม และยา ดังนั้นตลาดสมุนไพรจึงเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และรับประทานสมุนไพรมากขึ้น เพราะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยที่คิดค้นขึ้นมาจากธรรมชาติ กอปรกับช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด จึงทำให้คนไทยเลือกใช้สมุนไพ รในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งเพื่อเสริมภูมิต้านทานและสร้างภูมิคุ้มกัน  ในฐานะผู้จัดมีความภา คภูมิใจมากที่งานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่ นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้รอบด้านจากกิจกรรมเสริมต่างๆตลอด 7 วัน ทั้งด้านศาสตร์การแพทย์แผนไท ย และสาธิตการทำสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ โดยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักขึ้นและขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจว่าทุกพื้นที่ของสุขสยาม ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด”

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ สาธิตและให้ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย : 7 วัน 7 คุณค่าภูมิปัญญาสมุนไพรไทย  ได้แก่  โหราศาสตร์กับสุขภาพ : หมอดูแผ่นผ้าพรหมชาติ  ทำนายชะตา รักษาโรค เป็นการทำนายชะตาชีวิตแบบองค์รวม โดยนำหลายศาสตร์มารวมกัน ทั้งไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ เวชศาสตร์ และราศี โดยใช้แผ่นผ้าเป็นตัวหลักในการทำ นาย โดยถอดองค์ความรู้จากพรหมชาติทั้งเล่ม มาย่อในแผ่นผ้าขนาด 2 X 2.5 เมตร เพื่อทำ นายโชคชะตาราศี สุขภาพร่างกาย และรักษาโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย เครื่องดื่มภูมิปัญญา :  “ตำรับยาอายุวัฒนะ” ที่มีส่วนประกอบมาจากสมุนไพรจากป่าบนเขาในอำเภอนาแห้ว จ.เลย เป็นสูตรยาที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีสรรพ คุณบรรเทาอาการอ่อนเพลีย ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส บำรุงและช่วยฟื้นฟูสภาพร่าง กายในมารดาหลังคลอดให้กลับสู่สภาวะปกติเร็วขึ้นอายุยืนยาว  อาหารสมุนไพรสร้างภูมิ: เมี่ยงโค้น น้ำผักสะทอน จ.เลย ผักพื้นบ้านต้านโรค โดย “ต้นสะทอน” เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นขอ งอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นอาหารปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีลดคอเล สเตอรอลในร่างกาย สวนสมุนไพรปลูกง่ายในเมือง : โดยโครงการสวนผักคนเมืองสวนสมุ นไพรคนเมืองตอบโจทย์คนรักสุขภาพ  ก้าวข้ามความจำกัดผืนดินปลูกต่อยอดเป็นอาชีพสร้า งสรรค์ได้ สมุนไพรผ่อนคลาย: ลูกประคบสมุนไพร มรดกภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สู่ตลา ดสากล แพทย์ทางเลือกเพื่อการผ่อนคลาย : SKT สมาธิบำบัดโรค เพื่อควบคุมการฝึกปร ะสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น การสัมผัส และการเคลื่อนไหว นวัตกรรมสมุนไพร: จำหน่ายสุดยอดสมุนไพร พร้อมเปิดตัวแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดเข้มข้น ยาสามัญประจำบ้านที่ แก้หวัด แก้ไข้ แก้เจ็บคอในตัวยาเดียวกันและผลิตภัณฑ์ ไบโอแอคทีฟซิลเวอร์นาโน สเป รย์ฆ่าเชื้อสารสกัดกระชายขาวสามารถฉีดพ่นใบหน้า ร่างกายภายใต้แบรนด์ “การบูร” และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นจนได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประ เทศ

พิธีเปิด POP UP STORE การบูร

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ไฮไลท์จาก 12 จังหวัดเมืองสมุนไพร พืชสมุนไพรที่ถูกพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย  โดยมีการพัฒนาพืชสมุนไพรท้องถิ่นสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดและสร้างสรรค์จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดมหัศจรรย์ ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วย อาทิ จ.เชียงราย ผลิตภัณฑ์ทำความสะ อาดเอนกประสงค์ น้ำพริกสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพจากสับปะรดพันธุ์นางแล/ภูแล ผลไม้ขึ้นชื่อ รสชาติเอกลักษณ์ของจังหวัด จ.มหาสารคาม นำวัตถุดิบพื้นบ้านอย่าง มันแกวบรบือ สู่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรีเมี่ยม MKSERUM จากงานวิจัย ของ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สร้างมูลค่าเพิ่มของมันแกวบรบือ และพัฒนาจนได้ผลิ ตภัณฑ์สูตรเซรั่มมันแกว ที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังได้มากขึ้น และปริมาณเม็ดสีเมลานินลดลง อย่างเห็นได้ชัด จ. อุทัยธานี  นำแบรนด์ “พรหมมาสมุนไพร” สูตรสมุนไพรอายุกว่า 150 ปี ที่ผลิตสินค้าตามสูตรโบราณและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รักสุขภาพ ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ  Detox  สารเคมีออกจากหนังศีรษะ ปรับสมดุล ปิดผมขาว ลดอาการคัน หลุดร่วง บำรุงรากผมให้แข็งแรง จ.สงขลา เครื่องแกงตายาย โอท็อป 5 ดาว เครื่องแกงผัดเผ็ด ที่สดสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยทุกขั้นตอนการผลิต ฯลฯ

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและร่วมกิจกรรมต่าง ได้ในงาน “หมอยา ท่าสุขสยาม” มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกัน ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม ศกนี้ ณ ลานเมือง 1-2 เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ

www.sooksiam.com FB: sooksiam