BANGKOK CITY BALLET DANCE COL LECTION 2019

BANGKOK CITY BALLET DANCE COLLECTION 2019 พร้อมโชว์บัลเลต์ระดับโลก โดยศิลปินนักเต้นบัลเลต์ชื่อดังเชื้อสายไทยอังกฤษ JAMES PETT

บางกอกซิตี้บัลเลต์ คณะบัลเลต์แห่งเดียวในประเทศไทย และศิลปินนักเต้นบัลเลต์ระดับโลกเชื้อสายไทยอังกฤษ James Pett ร่วมกับ บริษัท บีกรีม จัดงานแถลงข่าว การแสดงบัลเลต์ระดับโลก ภายใต้ชื่องาน Bangkok City Ballet Dance Collection 2019 The Con temporary Dance Performance with James Pett, presented by B. Grimm โดยได้รับเกียรติจาก มาซาโกะ ฮิราตะ ผู้ก่อตั้งบางกอกซิตี้บัลเลต์ พร้อมด้วย นันทินี แทนเนอร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีกรีม ในฐานะผู้สนับสนุน เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการแสดงโชว์บัลเลต์ชุดพิเศษมาร่วมสร้างสีสันที่ อาคารเคี่ยนหงวนเฮ้าส์ 3

นันทินี แทนเนอร์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บีกรีม

นันทินี แทนเนอร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีกรีม กล่าวว่า คณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ เป็นคณะบัลเลต์อาชีพแห่งแรก และแห่งเดียวใประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การบริหารงานของ คุณมาซาโกะ ฮิราตะ ซึ่งมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะพัฒนาความสามารถ แ ละสนับสนุนผลงานของนักเต้นในประเทศไทย เป็นเวลากว่า 2ทศวรรตแล้ว ที่คณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ ได้สร้างสรรค์ผลงานการเต้นอันน่าประทับใจ ทั้งในแบบคลาสสิค และร่วมสมัยให้กับผู้ชมชาวไทย

ซึ่งการแสดง BCB Dance Collection 2019 : The Contemporary Dance Performa nce with James Pett ครั้งนี้จะจัดแสดงขึ้น 3 รอบด้วยกัน ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. และ 19:00 น. และวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จำหน่ายบัตรในราคา 650 บาท และสำหรับนักเรียนนักศึกษาราคา 450 บาทต่อรอบการแสดง

มาซาโกะ ฮิราตะ
ผู้ก่อตั้งบางกอกซิตี้บัลเลต์

มาซาโกะ ฮิราตะ ผู้ก่อตั้งบางกอกซิตี้บัลเลต์ กล่าวว่า การจัดการแสดงครั้งนี้ มีจุดประสง ค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเต้นไทยได้ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติ ได้เรียนรู้กระบวนการคิดการทำ งาน การออกแบบท่าเต้น รวมไปถึงเทคนิคการเต้นใหม่ๆสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการตนเองในฐานะนักเต้นและยังสามารถเผยแพร่ความรู้และทักษะเหล่านั้นต่อนักเรียน หรือนักเต้นรุ่นต่อๆไป ที่สำคัญ มีศิลปินนักเต้นระดับโลกเชื้อสายไทยอังกฤษ James Pett ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักเต้นของ คณะ Wanye McGregor คณะเต้นร่วมสมัยแถวหน้าของโลกจากประเทศอังกฤษและยังเป็นผู้ที่มีผลงานการออกแบบท่าเต้นที่เป็นที่ยอมรับ และได้จัดแสดง ในงานเทศกาลเต้นนานาชาติในหลายประเทศทั่วโลก จะเดินทางมากรุงเทพมหานครในฐา นะ Artist Residency ให้กับคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ โดย James จะออกแบบท่าเต้นในรูปแบบการเต้นร่วมสมัย และฝึกซ้อมการแสดงให้กับนักเต้นของบางกอกซิตี้บัลเลต์ เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

ส่วนการแสดงชุดนี้จะจัดแสดงในงาน BCB Dance Collection: The Contemporary Da nce Performance with James Pett ภายในงาน BCB Dance Collection: The Con temporary Dance Performance with James Pett นอกจาก จะมีชุดการแสดงที่ Jam es ร่วมทำกับคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์แล้ว ยังมีการแสดงเดี่ยวโดย James และการแสดงร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบที่ผสมผสานบัลเลต์ (modern ballet) หรือนาฏศิลป์ไทย (Thai contemporary dance) จากฝีมือการออกแบบท่าเต้นของนักออกแบบท่าเต้นชาวไทยของคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ เช่น อนุรักษ์ งามตา, ณพิชญา อำพันแสง, สรัสนันท์ ชัยศิลปิน, โชตเดชา ดังฌินาคุปต์ และสุพัฒชัย ลาภปกรณ์กุล ซึ่งเป็นอดีตนักเต้นของคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ แต่ปัจจุบันเป็นนักเต้น และอาจารย์ของสถาบันการสอนศิลปะที่มีซื่อเสียงของประเทศสิงคโปร์

ภายใต้โครงการนี้ นอกเหนือจากการแสดงแล้วยังมีการจัด Contemporary Dance Work shop by James Pett ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา และนักเต้นทั่วไปสามารถเข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการเต้นร่วมสมัยกับ James Pett ได้โดยตรง โดยจะแบ่งกิจกรรมเวิร์คชอปออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1.Junior Contemporary Dance Master Class สำหรับนักเต้นรุ่นเล็ก อายุ 12-15 ปี ที่มีพื้นฐานการเต้นร่วมสมัย ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00-18:30 และ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00-16:30

2.Senior Contemporary Dance Master Class สำหรับนักเต้นทั่วไปและนักเต้นอาชีพ ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 18:30-20:00 และ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00-18:30 โดยเวิร์คชอปนี้จะจัดขึ้นที่ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหา นคร ในวันและเวลาดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเวิร์คชอป 750 บาทต่อเวิร์คชอป

สามารถติดต่อสอบถามหรือจองบัตรชมการแสดง และเวิร์คชอปการเต้นร่วมสมัยได้ที่ 061-545-9625 และ Facebook Page: BCB Box Office (https://m.facebook.com/BCBboxoffice)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *