Sticky

กสอ. ดึงอัตลักษณ์ชุมชน โชว์ผลสำเร็จอัพเกรดสินค้าโอทอปสู่อุตสาหกรรม 4.0  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( กสอ.) โชว์ผลสำเร็จการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปก้า วสู่อุตสาหกรรม 4.0 ( OTOP To Industry 4.0 Development Project ) ภายใต้โค รงการขับเคลื่อนโครง การ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์เข้ากับเทคโน โลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่ มยอดขายบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมม อบรางวัลผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น ( Suc cess Case ) ปลื้มดำเนินโครงการ 3 ปี อบรมผู้ประกอบการกว่า 1,500 ราย สร้างยอดขายรวมกว่า 40 ล้าน  นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในยุคที่เทคโน โลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อและบริการได้เพียงปล ายนิ้วสัมผัส ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับการทำตลาดออนไลน์ มากขึ้นContinue Reading

Sticky

ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณ ภาพระดับประเทศ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “ORTORKOR SM ART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) สร้างไอคอนตลา ดสดต้นแบบ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ การันตีคุณ ภาพด้วยมาตรฐาน อ.ต.ก. พร้อมเผยโฉมสินค้านวัตกรรมการเกษตร และตลาด อ.ต.ก. ในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร กว่า 212 บูธ พร้อมพบกับ ‘Ortorkor Sm art Pavilion’ พื้นที่แสดงศักยภาพ ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าภายใต้แบรนด์ Best of Ortorkor ค้นหาคู่ค้า-สร้างโอกาสเติบโตสู่ภาคธุรกิจในการเจรจาธุรกิจ และเปิดโอกาสเพิ่มพูนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ขยายขีดความสามารถให้กับเกษตรกรไทย บนเวทีอบรมสัมมนา, เสวนา, เวิร์คช็อป และสนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็มContinue Reading